Tuyển sinh LT từ cao đẳng lên đại học loại hình VLVH khóa 24 đợt 1-Năm 2021 – Chuyên trang Tuyển sinh 247

Tuyển sinh LT từ cao đẳng lên đại học loại hình VLVH khóa 24 đợt 1-Năm 2021

02/04/2021

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021, Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông cao đẳng lên đại học loại hình vừa làm vừa học khóa 24, đợt 1-Năm 2021 với những nội dung như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và Chuyên ngành đào tạo:

– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán): 80 chỉ tiêu

– Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (Ngành Tài chính – Ngân hàng): 80 chỉ tiêu

Xem chi tiết tại đây