TS Vũ Thế Dũng – Chuyên trang Tuyển sinh 247 free the spongebob squarepants movie pc game full version parallels desktop 8 free windows 7 key generator free 3d video controller driver windows 10 64 bit free microsoft excel 2013 keeps freezing free windows 10 update 1903 error free microsoft office ultimate 2007 activation wizard free
07/01/2021

Tiến sĩ Vũ Thế Dũng: Dạy học online và những hiểu lầm tai hại

E-Learning (giáo dục trực tuyến, hay dạy học online) có những giá trị, vẻ đẹp rất riêng, nhưng cũng đang có những hiểu lầm tai hại, nhất là trong thời điểm dịch virus corona mà hình thức giảng dạy, học tập này được nói đến rất nhiều. Để có thể áp dụng E-Learning (dạy và học online) một cách hiệu quả, cần hiểu rõ về hình thức giảng dạy, học tập này.