Tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa I – Chuyên trang Tuyển sinh 247 mastering autodesk 3ds max 2016 free cipherlab 8000 software windows 10 fucking games for pc windows 7 activation cmd text free windows 10 pro loader by daz free sony sound forge audio studio 10 free serial number 16f free microsoft office 2013 icons missing windows 10 free dna girl game for pc
06/01/2021

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (6/1/1946)

Kể từ đó đến nay, ngày 06-01-1946 đã đi vào lịch sử, Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều kỳ bầu cử, Quốc hội Việt Nam và luôn xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phục vụ cho lợi ích chung của Nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân Việt Nam.