Thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ 2 văn bằng – Chuyên trang Tuyển sinh 247
04/01/2021

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 hệ 2 văn bằng.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018 – 2019 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo tuyển sinh như sau: