PTT Vũ Đức Đam – Chuyên trang Tuyển sinh 247 adobe photoshop cc windows 10 free microsoft center windows 10 iso feedback hub windows 10 download upgrade vmware workstation 8 to 12 free windows server 2012 datacenter gui free image converter download for windows 10 microsoft project 2016 x64 pro free
05/01/2021
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

2 mục tiêu khó của ngành giáo dục

Việt Nam cần tập trung nhiều hơn cho 2 mục tiêu khó là về chất lượng lao động có kỹ năng phù hợp với thị trường lao động và tiếp cận bình đẳng giáo dục và đào tạo cho những người dễ bị tổn thương.