phòng chống covid-19 – Chuyên trang Tuyển sinh 247 adobe fireworks cs6 requisitos free xilisoft hd video converter 6 for mac free how to create tabs in adobe acrobat standard dc free windows 10 32 bits iso free windows 10 online install dub e100 driver windows 10 64 bit latest vlc player for windows 10 adobe photoshop lightroom cc.exe free
11/05/2021

Trường nghề dùng thiết bị ảo để dạy online trong mùa Covid-19

Khi dịch Covid-19 phức tạp, trường nghề cũng phải chuyển sang hình thức học online. Tuy nhiên, những môn kỹ thuật khó tiếp cận bằng cách học online là thách thức rất lớn với các trường nghề.