phát triển bền vững – Chuyên trang Tuyển sinh 247
05/01/2021
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

2 mục tiêu khó của ngành giáo dục

Việt Nam cần tập trung nhiều hơn cho 2 mục tiêu khó là về chất lượng lao động có kỹ năng phù hợp với thị trường lao động và tiếp cận bình đẳng giáo dục và đào tạo cho những người dễ bị tổn thương.