nguồn lao động – Chuyên trang Tuyển sinh 247 autodesk inventor 2018 ebook free business card composer 5.2.3 license code mac free telecharger parallels desktop 12 free audirvana plus 2 direct mode free windows 10 minimum requirements virtualbox free java jdk 8 64 bit windows 10 download download age of empires windows 10 upgrade windows 7 to windows 10 pro with product key free
21/01/2021

5 kỹ năng quan trọng nhất doanh nghiệp Nhật yêu cầu ở lao động Việt Nam

Các kỹ năng cần thiết nhất đối với lao động Việt Nam vào làm cho các doanh nghiệp Nhật là: trình độ tiếng Nhật (49%); kỹ năng giao tiếp (39%); chuyên môn (33%); khả năng linh hoạt, hợp tác, thích ứng (24%); định hướng hành động (24%).