ngày thành lập quốc hội – Chuyên trang Tuyển sinh 247 avid software free download for windows 10 burnaware professional lisans anahtar free quarkxpress 2016 updates free coreldraw graphics suite x6 price free antivirus avira free download for windows 10 adobe premiere pro cc hardware requirements free reaktor 6 no sound free
06/01/2021

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (6/1/1946)

Kể từ đó đến nay, ngày 06-01-1946 đã đi vào lịch sử, Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều kỳ bầu cử, Quốc hội Việt Nam và luôn xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phục vụ cho lợi ích chung của Nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân Việt Nam.