hợp tác Việt Nam và Nhật Bản – Chuyên trang Tuyển sinh 247 png viewer for windows 10 conexant isst audio driver windows 10 hp game basara pc 3d horse anatomy software free for pc autodesk fusion 360 vmware free adobe indesign cc 2018 release notes free bartender 3 update free deep freeze software for pc free
21/01/2021

5 kỹ năng quan trọng nhất doanh nghiệp Nhật yêu cầu ở lao động Việt Nam

Các kỹ năng cần thiết nhất đối với lao động Việt Nam vào làm cho các doanh nghiệp Nhật là: trình độ tiếng Nhật (49%); kỹ năng giao tiếp (39%); chuyên môn (33%); khả năng linh hoạt, hợp tác, thích ứng (24%); định hướng hành động (24%).