hệ trung cấp – Chuyên trang Tuyển sinh 247 adobe fireworks cs6 high sierra free adobe acrobat dc pro for students free visual c++ for windows 10 windows 10 technical preview iso download free download windows 10 setup exe for pc windows 10 home 32/64-bit usb drive free keygen autodesk 3ds max 2010 32 bits free microsoft word 2016 tutorial for beginners pdf free
12/04/2021

Thông Tin Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ trung cấp)

Trong thời đại công nghiệp hóa như ngày nay, lĩnh vực điện – điện tử chi phối tất cả mọi mặt của cuộc sống con người, và trở thành ngành nghề quan trọng trong đời sống, sản xuất kinh doanh. Vậy ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử là gì? ngành này ra trường làm gì? thu nhập ra sao?