Hệ đại học vừa học vừa làm – Chuyên trang Tuyển sinh 247
29/12/2020

Một số hình ảnh về trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology), là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia và cũng là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Việt Nam.