dạy học online – Chuyên trang Tuyển sinh 247 net framework 4 for windows 7 ultimate 32 bit free windows server 2012 r2 datacenter 64-bit vhd free deepworld download windows free microsoft office professional plus 2016 32 bit free free microsoft word 2016 print layout view not working free
07/01/2021

Tiến sĩ Vũ Thế Dũng: Dạy học online và những hiểu lầm tai hại

E-Learning (giáo dục trực tuyến, hay dạy học online) có những giá trị, vẻ đẹp rất riêng, nhưng cũng đang có những hiểu lầm tai hại, nhất là trong thời điểm dịch virus corona mà hình thức giảng dạy, học tập này được nói đến rất nhiều. Để có thể áp dụng E-Learning (dạy và học online) một cách hiệu quả, cần hiểu rõ về hình thức giảng dạy, học tập này.