Đại học vừa làm vừa học năm 2021 – Chuyên trang Tuyển sinh 247 windows server 2008 r2 standard product key free adobe illustrator authorization code cs3 free microsoft office 365 excel 2016 book pdf free diskdigger for windows 10 download microsoft word for mac free 2019 free parallels desktop 13 business edition free microsoft office word 2007 for windows 7 32 bit free free logitech c270 driver windows 10
02/04/2021

Tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình VLVH

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2021; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021, Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình vừa làm vừa học tại Học viện Tài chính với những nội dung như sau: Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, 1 lớp: 80. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, 1 lớp: 80. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, 1 lớp: 80. Chuyên ngành Marketing, 1 lớp: 80.