chất lượng lao động – Chuyên trang Tuyển sinh 247 algebrator free pc antivirus for windows 10 download free adobe photoshop cc mod apk for android free windows server 2012 r2 standard not booting free reset trial adobe photoshop cc free
05/01/2021
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

2 mục tiêu khó của ngành giáo dục

Việt Nam cần tập trung nhiều hơn cho 2 mục tiêu khó là về chất lượng lao động có kỹ năng phù hợp với thị trường lao động và tiếp cận bình đẳng giáo dục và đào tạo cho những người dễ bị tổn thương.