cao đẳng FPT Polytechnic – Chuyên trang Tuyển sinh 247 getintopc adobe illustrator cc free sigmaplot 12.5 manual free chrome remote desktop for windows 10 64 bit quitar ruido adobe audition 3.0 free apache tomcat 8.5 for windows 10 64 bit battlefield 2142 pc game adobe acrobat pro dc print selected area free
11/01/2021

Ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật dẫn đầu xu hướng tuyển sinh nghề 2021

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho biết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành công nghệ thông tin, điện, điện tử, cơ khí… sẽ tăng trong năm học 2020-2021 do nhu cầu thị trường lao động.