Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ – Chuyên trang Tuyển sinh 247 outlook 2013 microsoft exchange server error free windows 7 10 upgrade freefree windows server 2016 standard client backup free microsoft office 2016 freeproduct key free media feature pack for windows 10 icloud download best survival games pc free
05/01/2021
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

2 mục tiêu khó của ngành giáo dục

Việt Nam cần tập trung nhiều hơn cho 2 mục tiêu khó là về chất lượng lao động có kỹ năng phù hợp với thị trường lao động và tiếp cận bình đẳng giáo dục và đào tạo cho những người dễ bị tổn thương.
30/12/2020

Giáo dục 2020: Giáo viên đã được “giải thoát” gánh nặng như thế nào?

Năm 2020, ngành giáo dục đã nỗ lực gỡ bỏ những quy định về sổ sách không cần thiết, xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học để "giảm áp lực cho giáo viên", giúp giáo viên tập trung dạy và học.