Nội quy học sinh – Chuyên trang Tuyển sinh 247
04/07/2018

Nội quy học sinh Tiểu học – THCS Hoàng Mai

TRƯỜNG TIỂU HỌC – THCS HOÀNG MAI  NỘI QUY HỌC SINH  I/ NHỮNG ĐIỀU HS THANH LỊCH KHÔNG ĐƯỢC VI PHẠM Không vi phạm quy định giờ […]